Organisation

I Byggservice Lahtinen Ab finns en gedigen grupp av byggnadskompetens. Organisationens nyckelpersoner är presenterade nedan. Förutom nyckelpersonerna består vår organisation av byggnadsspecialister inom olika byggområden. Beroende på byggprojekt väljer vi alltid den bästa gruppsammansättningen för kunden.

Jouko Lahtinen är utbildad byggmästare och han har över 30 års erfarenhet av byggande. Jouko handskar väldigt krävande byggnadsprojekt och dess helhetsentreprenader effektivt och ekonomiskt. Jouko har en gedigen erfarenhet som arbetsledare. Vidare har han verkat som byggnadsinspektör i många byggobjekt. Jouko är den rätta kontaktpersonen i stora byggnadsprojekt vars värde överskrider 1 miljon euro.

Kimmo Lahtinen blir klar med sin byggmästarexamen under slutet av 2010. Innan byggmästarutblidningen arbetade Kimmo inom olika byggnadsarbetsuppgifter under 15 års tid. De senaste åren har Kimmo koncentrerat sig på arbetsledning. Kimmo svarar även för beräkningen av entreprenader och är den rätta kontaktpersonen i mindre byggobjekt, vars värde underskrider en miljon euro.