Byggservice Lahtinen är ett erfaret och traditionellt företag, vars rötter sträcker sig tre generationer bakåt. Företaget är känt som en pålitlig samarbetspartner och verkställare av ansenliga byggprojekt.

Vår styrka är ett mångsidigt kunnande av byggbranschen. Genom erfarenhet har vi fått en insikt om hur byggnadsprojekt bör genomföras.

Under årens lopp har vi byggt allt från utehus till operationsavdelningar på sjukhus. För personkunder har vi byggt egnahemshus, semesterbostäder och radhus och dessa typer av byggnadsobjekt är en central del av vår verksamhet. Offentliga institutioner är också en viktig kundgrupp. Vi har samarbetat mycket med bl a HNS in Ekenäs området och t ex genomfört byggprojekt för centralssjukhuset och psykiatriska sjukhuset. En av den senaste tidens betydande byggprojekt har t ex varit renovering av förlossningsavdelningen på Västra Nylands sjukhus.