Kokonaisurakointi

Rakennuspalvelu Lahtinen Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisurakointipalveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki suunnitelmien mukaiset rakentamistyöt voidaan toteuttaa yhden sopimuksen ja yhden työnjohtajan alaisuudessa. Tämä tietää asiakkaalle paremmin toteutettuja rakennusprojekteja, jossa kaikki rakentamisen osapuolet tietävät ja tuntevat roolinsa ja vastuunsa ja eri työvaiheet voidaan jaksottaa keskenään järkevästi.

Kokonaisurakointi tietää asiakkaalle paljon hyötyjä. Rakentaminen pysyy paremmin aikataulussa, kun työt johdetaan keskitetysti. Rakennustyön laatuvastuu on keskitetty yhdelle henkilölle, joka hallitsee rakentamisen kokonaisuuden ja puuttuu havaittuihin virheisiin välittömästi. Asiakkaalla on yksi yhteyshenkilö, joka tietää ja tuntee rakennusprojektin tilanteen ja osaa kertoa miten työt jatkuvat. Kokonaisurakointi tulee myös edullisemmaksi, koska päällekkäiset työvaiheet ja kustannukset poistuvat ja työt voidaan organisoida kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaasti ja aikaasäästävästi.

Jokaiseen rakennusprojektiin nimetään asiakasvastaava henkilö. Asiakasvastaavan henkilön kanssa sovitaan työn sisältö aikataulu ja tavoiteltava laatutaso. Näiden ja luovutettujen suunnitelmien perusteella laadimme tarkan laskelman työstä. Tämä tehty laskelma on perustana sopimusten laadinnasta ja siitä poiketaan vain ja ainoastaan siinä tapauksessa että asiakas muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia.