Helhetsentreprenad

Byggservice Lahtinen Ab erbjuder sina kunder helhetsentreprenadstjänster. Det här betyder att alla planerade byggnadsarbeten kan genomföras med ett avtal och underställt en arbetsledare. Kunden får bättre genomförda byggnadsprojekt, där varje part känner till sin roll och sitt ansvar och de olika byggnadsfaserna kan delas upp på ett meningsfullt sätt.

En helhetsentreprenad har många fördelar för kunden. Byggprojektet håller bättre tidtabellen, då alla arbeten leds centralt. Kvalitetsansvaret för byggnadsarbetena är hos en enskild person, som behärskar byggnadshelheten och som omedelbart tar itu med fel och brister som upptäckts. Kunden har en kontaktperson som vet till och känner av byggnadsprojektets situation och kan berätta hur arbetena kommer att fortskrida. Helhetsentreprenad blir också förmånligare då överlappande byggnadsfaser och kostnader försvinner och arbetet kan organiseras ur en helhetsvinkel på ett så effektivt och tidsparande sätt som möjligt.

En kundansvarig person nämns för varje byggprojekt. Tillsammans med den kundansvarige personen kommer man överrens om arbetets innehåll, tidtabell och kvalitetsnivå. Utgående från dessa och de överlämnade planerna gör vi en noggrann kostandskalkyl av arbetet. Denna kalkyl är utgångspunkten för formandet av avtalet och man avviker från denna endast om kunden ändrar på de ursprungliga planerna.