Arbetsledning och byggnadsinspektion

Olyckligtvis finns det inom byggnadsbranschen många företag vars kvalitet inte motsvarar byggnadsföreskrifter eller kundförväntningar. Enligt undersökningar beror största delen av byggnadsfelen på en bristande arbetsledning. I vårt företag har arbetsledningen haft en central roll under hela vår verksamhetstid. Vi utbildar och utvecklar vår arbetsledning kontinuerligt för att säkra höga arbetslednings-färdigheter både nu och i framtiden.

Byggservice Lahtinen har fungerat som ansvarig arbetsledare (mästare) i otaliga småhusobjekt. Vi har även fungerat som byggnadsinspektör i många objekt och säkrat uppfyllandet av kundens förväntningar.

Vi erbjuder arbetslednings- och byggnadsinspektionstjänster för både privata och offentliga kunder.

I frågor gällande arbetsledning och byggnadsinspektion kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen, GSM: 0400 729 681.

Kimmo Lahtinen, GSM: 040 587 5157.