Byggnadsberäkning

Vi använder byggnadsberäkningsprogram som en grund i vår verksamhet. Med dessa program kan vi beräkna kostnaderna för byggnadsprojekt och byggnadsentreprenader detaljerat och noggrant. Vi erbjuder byggberäkningstjänster både för privata kunder och för byggföretag.

Vi erbjuder byggnadsberäkning för nybyggen, saneringsobjekt samt korrigering av byggnadsfel. Byggservice Lahtinens långa erfarenhet och breda byggprojektbakgrund gör det möjligt att estimera kostnaderna noggrant även i speciellt svåra byggobjekt som sjukhus.

I frågor gällande byggnadsberäkning kan Ni kontakta:

Kimmo Lahtinen, GSM: 040 587 5157.