Projektledning

Byggprojektledning är en krävande helhet speciellt i större byggnadsobjekt, där det finns en stor mängd leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer. Vår nyckelpersonal har mer än 30 års erfarenhet av ledning och administrering av byggprojekt. Vi har en gedigen kompetens att leda byggprojekt i sjukshusmiljöer.

I frågor gällande byggprojektledning kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen GSM 0400 729 681