Huvudplanering av mindre byggobjekt

Byggservice Lahtinen kan erbjuda utförande av huvudplanering och lovritningar för mindre byggobjekt som en del av ett nycklarna i handen byggprojekt. Jouko Lahtinen som ansvarar för vår huvudplanering har planerat flera stugor, egnahemshus, radhus samt hjälp- och delbyggnader sedan 2001. Vi känner speciellt till skärgårdsbyggande och kraven som ställs på detta. I vår planering poängteras det praktiska från slutanvändarens synvinkel.

I frågor gällande huvudplanering kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen GSM 0400 729 681